Vācu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Null
1 Viens Eins
2 Divi Zwei
3 Trīs Drei
4 četri Vier
5 Pieci Fünf
6 Seši Sechs
7 Septiņi Sieben
8 Astoņi Acht
9 Deviņi Neun
10 Desmit Zehn
11 Desmit viens Elf
12 Desmit divi Zwölf
13 Desmit trīs Dreizehn
14 Desmit četri Vierzehn
15 Desmit pieci Fünfzehn
16 Desmit seši Sechzehn
17 Desmit septiņi Siebzehn
18 Desmit astoņi Achtzehn
19 Desmit deviņi Neunzehn
20 Divdesmit Zwanzig
21 Divdesmit viens Einundzwanzig
22 Divdesmit divi Zweiundzwanzig
23 Divdesmit trīs Dreiundzwanzig
24 Divdesmit četri Vierundzwanzig
25 Divdesmit pieci Fϋnfundzwanzig
26 Divdesmit seši Sechsundzwanzig
27 Divdesmit septiņi Siebenundzwanzig
28 Divdesmit astoņi Achtundzwanzig
29 Divdesmit deviņi Neunundzwanzig
30 Trīsdesmit Dreißig
31 Trīsdesmit viens Einunddreißig
32 Trīsdesmit divus Zweiunddreißig
33 Trīsdesmit trīs Dreiunddreißig
34 Trīsdesmit četri Vierunddreißig
35 Trīsdesmit pieci Fϋnfunddreißig
36 Trīsdesmit seši Sechsunddreißig
37 Trīsdesmit septiņu Siebenunddreißig
38 Trīsdesmit astoņi Achtunddreißig
39 Trīsdesmit deviņi Neununddreißig
40 četrdesmit Vierzig
41 četrdesmit vienu Einundvierzig
42 četrdesmit divi Zweiundvierzig
43 četrdesmit trīs Dreiundvierzig
44 četrdesmit četri Vierundvierzig
45 četrdesmit pieci Fϋnfundvierzig
46 četrdesmit seši Sechsundvierzig
47 četrdesmit septiņiem Siebenundvierzig
48 četrdesmit astoņas Achtundvierzig
49 četrdesmit deviņi Neunundvierzig
50 Piecdesmit Fϋnfzig
51 Piecdesmit viens Einundfϋnfzig
52 Piecdesmit divi Zweiundfϋnfzig
53 Piecdesmit trīs Dreiundfϋnfzig
54 Piecdesmit četri Vierundfϋnfzig
55 Piecdesmit pieci Fϋnfundfϋnfzig
56 Piecdesmit seši Sechsundfϋnfzig
57 Piecdesmit septiņi Siebenundfϋnfzig
58 Piecdesmit astoņi Achtundfϋnfzig
59 Piecdesmit deviņi Neunundfünfzig
60 Sešdesmit Sechzig
61 Sešdesmit viens Einundsechzig
62 Sešdesmit divi Zweiundsechzig
63 Sešdesmit trīs Dreiundsechzig
64 Sešdesmit četri Vierundsechzig
65 Sešdesmit pieci Fϋnfundsechzig
66 Sešdesmit seši Sechsundsechzig
67 Sešdesmit septiņi Siebenundsechzig
68 Sešdesmit astoņi Achtundsechzig
69 Sešdesmit deviņi Neunundsechzig
70 Septiņdesmit Siebzig
71 Septiņdesmit viens Einundsiebzig
72 Septiņdesmit divi Zweiundsiebzig
73 Septiņdesmit trīs Dreiundsiebzig
74 Septiņdesmit četri Vierundsiebzig
75 Septiņdesmit pieci Fϋnfundsiebzig
76 Septiņdesmit seši Sechsundsiebzig
77 Septiņdesmit septiņi Siebenundsiebzig
78 Septiņdesmit astoņi Achtundsiebzig
79 Septiņdesmit deviņi Neunundsiebzig
80 Astoņdesmit Achtzig
81 Astoņdesmit vienu Einundachtzig
82 Astoņdesmit divi Zweiundachtzig
83 Astoņdesmit trīs Dreiundachtzig
84 Astoņdesmit četri Vierundachtzig
85 Astoņdesmit pieci Fϋnfundachtzig
86 Astoņdesmit sešus Sechsundachtzig
87 Astoņdesmit septiņi Siebenundachtzig
88 Astoņdesmit astoņi Achtundachtzig
89 Astoņdesmit deviņi Neunundachtzig
90 Deviņdesmit Neunzig
91 Deviņdesmit viens Einundneunzig
92 Deviņdesmit divi Zweiundneunzig
93 Deviņdesmit trīs Dreiundneunzig
94 Deviņdesmit četri Vierundneunzig
95 Deviņdesmit pieci Fϋnfundneunzig
96 Deviņdesmit seši Sechsundneunzig
97 Deviņdesmit septiņi Siebenundneunzig
98 Deviņdesmit astoņi Achtundneunzig
99 Deviņdesmit deviņi Neunundneunzig
100 Simts Hundert