Ungārijas skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nulla
1 Viens Egy
2 Divi Kettő
3 Trīs Három
4 četri Négy
5 Pieci öt
6 Seši Hat
7 Septiņi Hét
8 Astoņi Nyolc
9 Deviņi Kilenc
10 Desmit Tíz
11 Desmit viens Tizenegy
12 Desmit divi Tizenkettő
13 Desmit trīs Tizenhárom
14 Desmit četri Tizennégy
15 Desmit pieci Tizenöt
16 Desmit seši Tizenhat
17 Desmit septiņi Tizenhét
18 Desmit astoņi Tizennyolc
19 Desmit deviņi Tizenkilenc
20 Divdesmit Húsz
21 Divdesmit viens Huszonégy
22 Divdesmit divi Huszonkét
23 Divdesmit trīs Huszonhárom
24 Divdesmit četri Huszonnégy
25 Divdesmit pieci Huszonöt
26 Divdesmit seši Huszonhat
27 Divdesmit septiņi Huszonhét
28 Divdesmit astoņi Huszonnyolc
29 Divdesmit deviņi Huszonkilenc
30 Trīsdesmit Harminc
31 Trīsdesmit viens Harmincegy
32 Trīsdesmit divus Harminckét
33 Trīsdesmit trīs Harminchárom
34 Trīsdesmit četri Harmincnégy
35 Trīsdesmit pieci Harmincöt
36 Trīsdesmit seši Harminchat
37 Trīsdesmit septiņu Harminchét
38 Trīsdesmit astoņi Harmincnyolc
39 Trīsdesmit deviņi Harminckilenc
40 četrdesmit Negyven
41 četrdesmit vienu Negyven egyik
42 četrdesmit divi Negyvenkettő
43 četrdesmit trīs Negyvenhárom
44 četrdesmit četri Negyven négy
45 četrdesmit pieci Negyvenöt
46 četrdesmit seši Negyven hat
47 četrdesmit septiņiem Negyven hét
48 četrdesmit astoņas Negyvennyolc
49 četrdesmit deviņi Negyvenkilenc
50 Piecdesmit ötven
51 Piecdesmit viens ötven ember
52 Piecdesmit divi ötven két
53 Piecdesmit trīs ötvenhárom
54 Piecdesmit četri ötvennégy
55 Piecdesmit pieci ötvenöt
56 Piecdesmit seši ötven hat
57 Piecdesmit septiņi Ötvenhét
58 Piecdesmit astoņi Ötvennyolc
59 Piecdesmit deviņi ötven kilenc
60 Sešdesmit Hatvan
61 Sešdesmit viens Hatvan egy
62 Sešdesmit divi Hatvan kettő
63 Sešdesmit trīs Hatvanhárom
64 Sešdesmit četri Hatvannégy
65 Sešdesmit pieci Hatvanöt
66 Sešdesmit seši Hatvanhat
67 Sešdesmit septiņi Hatvanhét
68 Sešdesmit astoņi Hatvan nyolc
69 Sešdesmit deviņi Hatvan kilenc
70 Septiņdesmit Hetven
71 Septiņdesmit viens Hetven egy
72 Septiņdesmit divi Hetvenkét
73 Septiņdesmit trīs Hetven három
74 Septiņdesmit četri Hetven négy
75 Septiņdesmit pieci Hetvenöt
76 Septiņdesmit seši Hetven
77 Septiņdesmit septiņi Hetven hét
78 Septiņdesmit astoņi Hetven nyolc
79 Septiņdesmit deviņi Hetvenkilenc
80 Astoņdesmit Nyolcvan
81 Astoņdesmit vienu Nyolcvanegy egy
82 Astoņdesmit divi Nyolcvan két
83 Astoņdesmit trīs Nyolcvan három
84 Astoņdesmit četri Nyolcvan négy
85 Astoņdesmit pieci Nyolcvanöt
86 Astoņdesmit sešus Nyolcvan hat
87 Astoņdesmit septiņi Nyolcvan hét
88 Astoņdesmit astoņi Nyolcvan nyolc
89 Astoņdesmit deviņi Nyolcvan nine
90 Deviņdesmit Kilencven
91 Deviņdesmit viens Kilencven egy
92 Deviņdesmit divi Kilencven két
93 Deviņdesmit trīs Kilencven három
94 Deviņdesmit četri Kilencvennégy
95 Deviņdesmit pieci Kilencvenöt
96 Deviņdesmit seši Ninety Six
97 Deviņdesmit septiņi Kilencvenhét
98 Deviņdesmit astoņi Kilencven nyolc
99 Deviņdesmit deviņi Kilencvenkilenc
100 Simts Száz