Turku skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Sıfır
1 Viens Bir
2 Divi Iki
3 Trīs Üç
4 četri Dört
5 Pieci Beş
6 Seši Altı
7 Septiņi Yedi
8 Astoņi Sekiz
9 Deviņi Dokuz
10 Desmit On
11 Desmit viens On bir
12 Desmit divi On iki
13 Desmit trīs On üç
14 Desmit četri On dört
15 Desmit pieci On beş
16 Desmit seši On altı
17 Desmit septiņi On yedi
18 Desmit astoņi On sekiz
19 Desmit deviņi On dokuz
20 Divdesmit Yirmi
21 Divdesmit viens Yirmi bir
22 Divdesmit divi Yirmi iki
23 Divdesmit trīs Yirmi üç
24 Divdesmit četri Yirmi dört
25 Divdesmit pieci Yirmi beş
26 Divdesmit seši Yirmi altı
27 Divdesmit septiņi Yirmi yedi
28 Divdesmit astoņi Yirmi sekiz
29 Divdesmit deviņi Yirmi dokuz
30 Trīsdesmit Otuz
31 Trīsdesmit viens Otuz bir
32 Trīsdesmit divus Otuz iki
33 Trīsdesmit trīs Otuz üç
34 Trīsdesmit četri Otuz dört
35 Trīsdesmit pieci Otuz beş
36 Trīsdesmit seši Otuz altı
37 Trīsdesmit septiņu Otuz yedi
38 Trīsdesmit astoņi Otuz sekiz
39 Trīsdesmit deviņi Otuz dokuz
40 četrdesmit Kırk
41 četrdesmit vienu Kırk bir
42 četrdesmit divi Kırk iki
43 četrdesmit trīs Kırk üç
44 četrdesmit četri Kırk dört
45 četrdesmit pieci Kırk beş
46 četrdesmit seši Kırk altı
47 četrdesmit septiņiem Kırk yedi
48 četrdesmit astoņas Kırk sekiz
49 četrdesmit deviņi Kırk dokuz
50 Piecdesmit Elli
51 Piecdesmit viens Elli bir
52 Piecdesmit divi Elli iki
53 Piecdesmit trīs Elli üç
54 Piecdesmit četri Elli dört
55 Piecdesmit pieci Elli beş
56 Piecdesmit seši Elli altı
57 Piecdesmit septiņi Elli yedi
58 Piecdesmit astoņi Elli sekiz
59 Piecdesmit deviņi Elli dokuz
60 Sešdesmit Altmış
61 Sešdesmit viens Altmış bir
62 Sešdesmit divi Altmış iki
63 Sešdesmit trīs Altmış üç
64 Sešdesmit četri Altmış dört
65 Sešdesmit pieci Altmış beş
66 Sešdesmit seši Altmış altı
67 Sešdesmit septiņi Altmış yedi
68 Sešdesmit astoņi Altmış sekiz
69 Sešdesmit deviņi Altmış dokuz
70 Septiņdesmit Yetmiş
71 Septiņdesmit viens Yetmiş bir
72 Septiņdesmit divi Yetmiş iki
73 Septiņdesmit trīs Yetmiş üç
74 Septiņdesmit četri Yetmiş dört
75 Septiņdesmit pieci Yetmiş beş
76 Septiņdesmit seši Yetmiş altı
77 Septiņdesmit septiņi Yetmiş yedi
78 Septiņdesmit astoņi Yetmiş sekiz
79 Septiņdesmit deviņi Yetmiş dokuz
80 Astoņdesmit Seksen
81 Astoņdesmit vienu Seksen bir
82 Astoņdesmit divi Seksen iki
83 Astoņdesmit trīs Seksen üç
84 Astoņdesmit četri Seksen dört
85 Astoņdesmit pieci Seksen beş
86 Astoņdesmit sešus Seksen altı
87 Astoņdesmit septiņi Seksen yedi
88 Astoņdesmit astoņi Seksen sekiz
89 Astoņdesmit deviņi Seksen dokuz
90 Deviņdesmit Doksan
91 Deviņdesmit viens Doksan bir
92 Deviņdesmit divi Doksan iki
93 Deviņdesmit trīs Doksan üç
94 Deviņdesmit četri Doksandört
95 Deviņdesmit pieci Doksan beş
96 Deviņdesmit seši Doksan altı
97 Deviņdesmit septiņi Doksan yedi
98 Deviņdesmit astoņi Doksan sekiz
99 Deviņdesmit deviņi Doksan dokuz
100 Simts Yüz