Slovēņu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nič -
1 Viens Eden -
2 Divi Dve -
3 Trīs Tri -
4 četri štiri -
5 Pieci Pet -
6 Seši Six -
7 Septiņi Seven -
8 Astoņi Osem -
9 Deviņi Devet -
10 Desmit Ten -
11 Desmit viens Enajst -
12 Desmit divi Dvanajst -
13 Desmit trīs Trinajst -
14 Desmit četri štirinajst -
15 Desmit pieci Petnajst -
16 Desmit seši šestnajst -
17 Desmit septiņi Sedemnajst -
18 Desmit astoņi Osemnajst -
19 Desmit deviņi Devetnajst -
20 Divdesmit Dvajset -
21 Divdesmit viens Enaindvajset -
22 Divdesmit divi Dvaindvajset -
23 Divdesmit trīs Triindvajset -
24 Divdesmit četri štiriindvajset -
25 Divdesmit pieci Petindvajset -
26 Divdesmit seši Šestindvajset -
27 Divdesmit septiņi Sedemindvajset -
28 Divdesmit astoņi Dvajset osem -
29 Divdesmit deviņi Devetindvajset -
30 Trīsdesmit Trideset -
31 Trīsdesmit viens Trideset ena -
32 Trīsdesmit divus Dvaintrideset -
33 Trīsdesmit trīs Trideset tri -
34 Trīsdesmit četri štiriintrideset -
35 Trīsdesmit pieci Petintrideset -
36 Trīsdesmit seši šestintridesetih -
37 Trīsdesmit septiņu Sedemintrideset -
38 Trīsdesmit astoņi Osemintrideset -
39 Trīsdesmit deviņi Trideset devet -
40 četrdesmit štirideset -
41 četrdesmit vienu štirideset ena -
42 četrdesmit divi štirideset dva -
43 četrdesmit trīs Triinštirideset -
44 četrdesmit četri štirideset štiri -
45 četrdesmit pieci Petinštirideset -
46 četrdesmit seši štirideset šest -
47 četrdesmit septiņiem Sedeminštirideset -
48 četrdesmit astoņas štirideset osem -
49 četrdesmit deviņi štirideset devet -
50 Piecdesmit Fifty -
51 Piecdesmit viens Petdeset ena -
52 Piecdesmit divi Petdeset dve -
53 Piecdesmit trīs Petdeset tri -
54 Piecdesmit četri Petdeset štiri -
55 Piecdesmit pieci Petdeset pet -
56 Piecdesmit seši šestinpetdeset -
57 Piecdesmit septiņi Sedeminpetdeset -
58 Piecdesmit astoņi Petdeset osem -
59 Piecdesmit deviņi Petdeset devet -
60 Sešdesmit šestdeset -
61 Sešdesmit viens šestdeset ena -
62 Sešdesmit divi Dvainšestdeset -
63 Sešdesmit trīs šestdeset tri -
64 Sešdesmit četri šestdeset štiri -
65 Sešdesmit pieci Petinšestdeset -
66 Sešdesmit seši šestinšestdeset -
67 Sešdesmit septiņi Sedeminšestdeset -
68 Sešdesmit astoņi Oseminšestdeset -
69 Sešdesmit deviņi Devetinšestdeset -
70 Septiņdesmit Sedemdeset -
71 Septiņdesmit viens Enainsedemdeset -
72 Septiņdesmit divi Sedemdeset dva -
73 Septiņdesmit trīs Sedemdeset tri -
74 Septiņdesmit četri Sedemdeset štiri -
75 Septiņdesmit pieci Petinsedemdeset -
76 Septiņdesmit seši Sedemdeset šest -
77 Septiņdesmit septiņi Sedemdeset sedem -
78 Septiņdesmit astoņi Sedemdeset osem -
79 Septiņdesmit deviņi Sedemdeset devet -
80 Astoņdesmit Osemdeset -
81 Astoņdesmit vienu Osemdeset ena -
82 Astoņdesmit divi Osemdeset dva -
83 Astoņdesmit trīs Osemdeset tri -
84 Astoņdesmit četri Osemdeset štiri -
85 Astoņdesmit pieci Osemdeset pet -
86 Astoņdesmit sešus Osemdeset šest -
87 Astoņdesmit septiņi Osemdeset sedem -
88 Astoņdesmit astoņi Osemdeset osem -
89 Astoņdesmit deviņi Osemdeset devet -
90 Deviņdesmit Devetdeset -
91 Deviņdesmit viens Devetdeset ena -
92 Deviņdesmit divi Dvaindevetdeset -
93 Deviņdesmit trīs Devetdeset tri -
94 Deviņdesmit četri štiriindevetdeset -
95 Deviņdesmit pieci Devetdeset pet -
96 Deviņdesmit seši Devetdeset šest -
97 Deviņdesmit septiņi Sedemindevetdesetim -
98 Deviņdesmit astoņi Devetdeset osem -
99 Deviņdesmit deviņi Devetdeset devet -
100 Simts Sto -