Maķedonietis skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle нула -
1 Viens еден -
2 Divi две -
3 Trīs три -
4 četri четири -
5 Pieci Петка -
6 Seši шест -
7 Septiņi седум -
8 Astoņi осум -
9 Deviņi девет -
10 Desmit десет -
11 Desmit viens единаесет -
12 Desmit divi дванаесет -
13 Desmit trīs тринаесет -
14 Desmit četri четиринаесет -
15 Desmit pieci петнаесет -
16 Desmit seši шеснаесет -
17 Desmit septiņi седумнаесет -
18 Desmit astoņi осумнаесет -
19 Desmit deviņi деветнаесет -
20 Divdesmit дваесет -
21 Divdesmit viens дваесет и еден -
22 Divdesmit divi дваесет и две -
23 Divdesmit trīs дваесет и три -
24 Divdesmit četri дваесет и четири -
25 Divdesmit pieci дваесет и пет -
26 Divdesmit seši дваесет и шест -
27 Divdesmit septiņi дваесет и седум -
28 Divdesmit astoņi дваесет и осум -
29 Divdesmit deviņi дваесет и девет -
30 Trīsdesmit триесет -
31 Trīsdesmit viens триесет и еден -
32 Trīsdesmit divus триесет и две -
33 Trīsdesmit trīs триесет и три -
34 Trīsdesmit četri триесет и четири -
35 Trīsdesmit pieci триесет и пет -
36 Trīsdesmit seši триесет и шест -
37 Trīsdesmit septiņu триесет и седум -
38 Trīsdesmit astoņi триесет и осум -
39 Trīsdesmit deviņi триесет и девет -
40 četrdesmit четириесет -
41 četrdesmit vienu четириесет и еден -
42 četrdesmit divi четириесет и два -
43 četrdesmit trīs четириесет и три -
44 četrdesmit četri четириесет и четири -
45 četrdesmit pieci четириесет и пет -
46 četrdesmit seši четириесет и шест -
47 četrdesmit septiņiem четириесет и седум -
48 četrdesmit astoņas четириесет и осум -
49 četrdesmit deviņi четириесет и девет -
50 Piecdesmit педесет -
51 Piecdesmit viens педесет и еден -
52 Piecdesmit divi педесет и две -
53 Piecdesmit trīs педесет и три -
54 Piecdesmit četri педесет и четири -
55 Piecdesmit pieci педесет и пет -
56 Piecdesmit seši педесет и шест -
57 Piecdesmit septiņi педесет и седум -
58 Piecdesmit astoņi педесет и осум -
59 Piecdesmit deviņi педесет и девет -
60 Sešdesmit шеесет -
61 Sešdesmit viens шеесет и еден -
62 Sešdesmit divi шеесет и две -
63 Sešdesmit trīs шеесет и три -
64 Sešdesmit četri шеесет и четири -
65 Sešdesmit pieci шеесет и пет -
66 Sešdesmit seši шеесет и шест -
67 Sešdesmit septiņi шеесет и седум -
68 Sešdesmit astoņi шеесет и осум -
69 Sešdesmit deviņi шеесет и девет -
70 Septiņdesmit седумдесет -
71 Septiņdesmit viens седумдесет и еден -
72 Septiņdesmit divi седумдесет и два -
73 Septiņdesmit trīs седумдесет и три -
74 Septiņdesmit četri седумдесет и четири -
75 Septiņdesmit pieci седумдесет и пет -
76 Septiņdesmit seši седумдесет и шест -
77 Septiņdesmit septiņi седумдесет и седум -
78 Septiņdesmit astoņi седумдесет и осум -
79 Septiņdesmit deviņi седумдесет и девет -
80 Astoņdesmit осумдесет -
81 Astoņdesmit vienu осумдесет и еден -
82 Astoņdesmit divi осумдесет и две -
83 Astoņdesmit trīs осумдесет и три -
84 Astoņdesmit četri осумдесет и четири -
85 Astoņdesmit pieci осумдесет и пет -
86 Astoņdesmit sešus осумдесет и шест -
87 Astoņdesmit septiņi осумдесет и седум -
88 Astoņdesmit astoņi осумдесет и осум -
89 Astoņdesmit deviņi осумдесет и девет -
90 Deviņdesmit деведесет -
91 Deviņdesmit viens деведесет и еден -
92 Deviņdesmit divi деведесет и два -
93 Deviņdesmit trīs деведесет и три -
94 Deviņdesmit četri деведесет и четири -
95 Deviņdesmit pieci деведесет и пет -
96 Deviņdesmit seši деведесет и шест -
97 Deviņdesmit septiņi деведесет и седум -
98 Deviņdesmit astoņi деведесет и осум -
99 Deviņdesmit deviņi деведесет и девет -
100 Simts сто -