Krievu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle нулю
1 Viens один
2 Divi два
3 Trīs три
4 četri четыре
5 Pieci пять
6 Seši шесть
7 Septiņi семь
8 Astoņi восемь
9 Deviņi девять
10 Desmit десять
11 Desmit viens десять один
12 Desmit divi десять два
13 Desmit trīs десять три
14 Desmit četri десять четыре
15 Desmit pieci десять пять
16 Desmit seši десять семь
17 Desmit septiņi десять семь
18 Desmit astoņi десять восемь
19 Desmit deviņi десять девять
20 Divdesmit двадцать
21 Divdesmit viens двадцать один
22 Divdesmit divi двадцать два
23 Divdesmit trīs двадцать три
24 Divdesmit četri двадцать четыре
25 Divdesmit pieci двадцать пять
26 Divdesmit seši Двадцать шесть
27 Divdesmit septiņi Двадцать семь
28 Divdesmit astoņi Двадцать восемь
29 Divdesmit deviņi Двадцать девять
30 Trīsdesmit тридцать
31 Trīsdesmit viens Тридцать один
32 Trīsdesmit divus Тридцать два
33 Trīsdesmit trīs Тридцать три
34 Trīsdesmit četri Тридцать четыре
35 Trīsdesmit pieci Тридцать пять
36 Trīsdesmit seši Тридцать шесть
37 Trīsdesmit septiņu Тридцать семь
38 Trīsdesmit astoņi Тридцать восемь
39 Trīsdesmit deviņi Тридцать девять
40 četrdesmit сорок
41 četrdesmit vienu Сорок один
42 četrdesmit divi Сорок два
43 četrdesmit trīs Сорок три
44 četrdesmit četri Сорок четыре
45 četrdesmit pieci сорок пять
46 četrdesmit seši Сорок шесть
47 četrdesmit septiņiem Сорок семь
48 četrdesmit astoņas Сорок восемь
49 četrdesmit deviņi Сорок девять
50 Piecdesmit пятьдесят
51 Piecdesmit viens Пятьдесят один
52 Piecdesmit divi Пятьдесят два
53 Piecdesmit trīs Пятьдесят три
54 Piecdesmit četri Пятьдесят четыре
55 Piecdesmit pieci Пятьдесят пять
56 Piecdesmit seši Пятьдесят шесть
57 Piecdesmit septiņi Пятьдесят семь
58 Piecdesmit astoņi Пятьдесят восемь
59 Piecdesmit deviņi Пятьдесят девять
60 Sešdesmit шестьдесят
61 Sešdesmit viens Шестьдесят один
62 Sešdesmit divi Шестьдесят два
63 Sešdesmit trīs Шестьдесят три
64 Sešdesmit četri Шестьдесят четыре
65 Sešdesmit pieci Шестьдесят пять
66 Sešdesmit seši Шестьдесят шесть
67 Sešdesmit septiņi Шестьдесят семь
68 Sešdesmit astoņi Шестьдесят восемь
69 Sešdesmit deviņi Шестьдесят девять
70 Septiņdesmit семьдесят
71 Septiņdesmit viens Семьдесят один
72 Septiņdesmit divi Семьдесят два
73 Septiņdesmit trīs Семьдесят три
74 Septiņdesmit četri Семьдесят четыре
75 Septiņdesmit pieci Семьдесят пять
76 Septiņdesmit seši Семьдесят шесть
77 Septiņdesmit septiņi Семьдесят семь
78 Septiņdesmit astoņi Семьдесят восемь
79 Septiņdesmit deviņi Семьдесят девять
80 Astoņdesmit восемьдесят
81 Astoņdesmit vienu Восемьдесят один
82 Astoņdesmit divi Восемьдесят два
83 Astoņdesmit trīs Восемьдесят три
84 Astoņdesmit četri Восемьдесят четыре
85 Astoņdesmit pieci Восемьдесят пять
86 Astoņdesmit sešus Восемьдесят шесть
87 Astoņdesmit septiņi Восемьдесят семь
88 Astoņdesmit astoņi Восемьдесят восемь
89 Astoņdesmit deviņi Восемьдесят девять
90 Deviņdesmit девяносто
91 Deviņdesmit viens Девяносто один
92 Deviņdesmit divi Девяносто два
93 Deviņdesmit trīs Девяносто три
94 Deviņdesmit četri Девяносто четыре
95 Deviņdesmit pieci Девяносто пять
96 Deviņdesmit seši Девяносто шесть
97 Deviņdesmit septiņi Девяносто семь
98 Deviņdesmit astoņi Девяносто восемь
99 Deviņdesmit deviņi Девяносто девять
100 Simts сто