ķīniešu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle
1 Viens
2 Divi
3 Trīs
4 četri
5 Pieci
6 Seši
7 Septiņi
8 Astoņi
9 Deviņi
10 Desmit
11 Desmit viens 十一
12 Desmit divi 十二
13 Desmit trīs 十三
14 Desmit četri 十四
15 Desmit pieci 十五
16 Desmit seši 十六
17 Desmit septiņi 十七
18 Desmit astoņi 十八
19 Desmit deviņi 十九
20 Divdesmit 二十
21 Divdesmit viens 二十一
22 Divdesmit divi 二十二
23 Divdesmit trīs 二十三
24 Divdesmit četri 二十四
25 Divdesmit pieci 二十五
26 Divdesmit seši 二十六
27 Divdesmit septiņi 二十七
28 Divdesmit astoņi 二十八
29 Divdesmit deviņi 二十九
30 Trīsdesmit 三十
31 Trīsdesmit viens 三十一
32 Trīsdesmit divus 三十二
33 Trīsdesmit trīs 三十三
34 Trīsdesmit četri 三十四
35 Trīsdesmit pieci 三十五
36 Trīsdesmit seši 三十六
37 Trīsdesmit septiņu 三十七
38 Trīsdesmit astoņi 三十八
39 Trīsdesmit deviņi 三十九
40 četrdesmit 四十
41 četrdesmit vienu 四十一
42 četrdesmit divi 四十二
43 četrdesmit trīs 四十三
44 četrdesmit četri 四十四
45 četrdesmit pieci 四十五
46 četrdesmit seši 四十六
47 četrdesmit septiņiem 四十七
48 četrdesmit astoņas 四十八
49 četrdesmit deviņi 四十九
50 Piecdesmit 五十
51 Piecdesmit viens 五十一
52 Piecdesmit divi 五十二
53 Piecdesmit trīs 五十三
54 Piecdesmit četri 五十四
55 Piecdesmit pieci 五十五
56 Piecdesmit seši 五十六
57 Piecdesmit septiņi 五十七
58 Piecdesmit astoņi 五十八
59 Piecdesmit deviņi 五十九
60 Sešdesmit 六十
61 Sešdesmit viens 六十一
62 Sešdesmit divi 六十二
63 Sešdesmit trīs 六十三
64 Sešdesmit četri 六十四
65 Sešdesmit pieci 六十五
66 Sešdesmit seši 六十六
67 Sešdesmit septiņi 六十七
68 Sešdesmit astoņi 六十八
69 Sešdesmit deviņi 六十九
70 Septiņdesmit 七十
71 Septiņdesmit viens 七十一
72 Septiņdesmit divi 七十二
73 Septiņdesmit trīs 七十三
74 Septiņdesmit četri 七十四
75 Septiņdesmit pieci 七十五
76 Septiņdesmit seši 七十六
77 Septiņdesmit septiņi 七十七
78 Septiņdesmit astoņi 七十八
79 Septiņdesmit deviņi 七十九
80 Astoņdesmit 八十
81 Astoņdesmit vienu 八十一
82 Astoņdesmit divi 八十二
83 Astoņdesmit trīs 八十三
84 Astoņdesmit četri 八十四
85 Astoņdesmit pieci 八十五
86 Astoņdesmit sešus 八十六
87 Astoņdesmit septiņi 八十七
88 Astoņdesmit astoņi 八十八
89 Astoņdesmit deviņi 八十九
90 Deviņdesmit 九十
91 Deviņdesmit viens 九十一
92 Deviņdesmit divi 九十二
93 Deviņdesmit trīs 九十三
94 Deviņdesmit četri 九十四
95 Deviņdesmit pieci 九十五
96 Deviņdesmit seši 九十六
97 Deviņdesmit septiņi 九十七
98 Deviņdesmit astoņi 九十八
99 Deviņdesmit deviņi 九十九
100 Simts