Holandiešu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nul -
1 Viens één -
2 Divi Twee -
3 Trīs Drie -
4 četri Vier -
5 Pieci Vijf -
6 Seši Zes -
7 Septiņi Zeven -
8 Astoņi Acht -
9 Deviņi Negen -
10 Desmit Tien -
11 Desmit viens Elf -
12 Desmit divi Twaalf -
13 Desmit trīs Dertien -
14 Desmit četri Veertien -
15 Desmit pieci Vijftien -
16 Desmit seši Zestien -
17 Desmit septiņi Zeventien -
18 Desmit astoņi Achttien -
19 Desmit deviņi Negentien -
20 Divdesmit Twintig -
21 Divdesmit viens Eenentwintig -
22 Divdesmit divi Tweeëntwintig -
23 Divdesmit trīs Drieëntwintig -
24 Divdesmit četri Vierentwintig -
25 Divdesmit pieci Vijfentwintig -
26 Divdesmit seši Zesentwintig -
27 Divdesmit septiņi Zevenentwintig -
28 Divdesmit astoņi Achtentwintig -
29 Divdesmit deviņi Negenentwintig -
30 Trīsdesmit Dertig -
31 Trīsdesmit viens Eenendertig -
32 Trīsdesmit divus Tweeëndertig -
33 Trīsdesmit trīs Drieëndertig -
34 Trīsdesmit četri Vierendertig -
35 Trīsdesmit pieci Vijfendertig -
36 Trīsdesmit seši Zesendertig -
37 Trīsdesmit septiņu Zevenendertig -
38 Trīsdesmit astoņi Achtendertig -
39 Trīsdesmit deviņi Negenendertig -
40 četrdesmit Veertig -
41 četrdesmit vienu Eenenveertig -
42 četrdesmit divi Tweeenveertig -
43 četrdesmit trīs Drieënveertig -
44 četrdesmit četri Vierenveertig -
45 četrdesmit pieci Vijfenveertig -
46 četrdesmit seši Zesenveertig -
47 četrdesmit septiņiem Zevenenveertig -
48 četrdesmit astoņas Achtenveertig -
49 četrdesmit deviņi Negenenveertig -
50 Piecdesmit Vijftig -
51 Piecdesmit viens Eenenvijftig -
52 Piecdesmit divi Tweeënvijftig -
53 Piecdesmit trīs Drieënvijftig -
54 Piecdesmit četri Vierenvijftig -
55 Piecdesmit pieci Vijfenvijftig -
56 Piecdesmit seši Zesenvijftig -
57 Piecdesmit septiņi Zevenenvijftig -
58 Piecdesmit astoņi Achtenvijftig -
59 Piecdesmit deviņi Negenenvijftig -
60 Sešdesmit Zestig -
61 Sešdesmit viens Eenenzestig -
62 Sešdesmit divi Tweeënzestig -
63 Sešdesmit trīs Drieënzestig -
64 Sešdesmit četri Vierenzestig -
65 Sešdesmit pieci Vijfenzestig -
66 Sešdesmit seši Zesenzestig -
67 Sešdesmit septiņi Zevenenzestig -
68 Sešdesmit astoņi Achtenzestig -
69 Sešdesmit deviņi Negenenzestig -
70 Septiņdesmit Zeventig -
71 Septiņdesmit viens Eenenzeventig -
72 Septiņdesmit divi Tweeënzeventig -
73 Septiņdesmit trīs Zeventig drie -
74 Septiņdesmit četri Vierenzeventig -
75 Septiņdesmit pieci Vijfenzeventig -
76 Septiņdesmit seši Zesenzeventig -
77 Septiņdesmit septiņi Zeventig zeven -
78 Septiņdesmit astoņi Achtenzeventig -
79 Septiņdesmit deviņi Negenenzeventig -
80 Astoņdesmit Tachtig -
81 Astoņdesmit vienu Eenentachtig -
82 Astoņdesmit divi Tweeëntachtig -
83 Astoņdesmit trīs Drieëntachtig -
84 Astoņdesmit četri Vierentachtig -
85 Astoņdesmit pieci Vijfentachtig -
86 Astoņdesmit sešus Zesentachtig -
87 Astoņdesmit septiņi Zevenentachtig -
88 Astoņdesmit astoņi Achtentachtig -
89 Astoņdesmit deviņi Negenentachtig -
90 Deviņdesmit Negentig -
91 Deviņdesmit viens Eenennegentig -
92 Deviņdesmit divi Tweeënnegentig -
93 Deviņdesmit trīs Drieënnegentig -
94 Deviņdesmit četri Vierennegentig -
95 Deviņdesmit pieci Vijfennegentig -
96 Deviņdesmit seši Zesennegentig -
97 Deviņdesmit septiņi Negentig zeven -
98 Deviņdesmit astoņi Achtennegentig -
99 Deviņdesmit deviņi Negenennegentig -
100 Simts Honderd -