Esperanto skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nulo -
1 Viens Unu -
2 Divi Du -
3 Trīs Tri -
4 četri Kvar -
5 Pieci Kvin -
6 Seši Ses -
7 Septiņi Sep -
8 Astoņi Ok -
9 Deviņi Naŭ -
10 Desmit Dek -
11 Desmit viens Levas -
12 Desmit divi Dekdu -
13 Desmit trīs Thirteen -
14 Desmit četri Dek kvar -
15 Desmit pieci Dek kvin -
16 Desmit seši Dekses -
17 Desmit septiņi Deksep -
18 Desmit astoņi Dekok -
19 Desmit deviņi Deknaŭ -
20 Divdesmit Dudek -
21 Divdesmit viens Dudek unu -
22 Divdesmit divi Dudek du -
23 Divdesmit trīs Dudek tri -
24 Divdesmit četri Dudek kvar -
25 Divdesmit pieci Dudek kvin -
26 Divdesmit seši Dudek ses -
27 Divdesmit septiņi Dudek sep -
28 Divdesmit astoņi Dudek ok -
29 Divdesmit deviņi Dudek naŭ -
30 Trīsdesmit Tridek -
31 Trīsdesmit viens Tridek unu -
32 Trīsdesmit divus Tridek du -
33 Trīsdesmit trīs Tridek tri -
34 Trīsdesmit četri Tridek kvar -
35 Trīsdesmit pieci Tridek kvin -
36 Trīsdesmit seši Tridek ses -
37 Trīsdesmit septiņu Tridek sep -
38 Trīsdesmit astoņi Tridek ok -
39 Trīsdesmit deviņi Tridek naŭ -
40 četrdesmit Kvardek -
41 četrdesmit vienu Kvardek unu -
42 četrdesmit divi Kvardek du -
43 četrdesmit trīs Kvardek tri -
44 četrdesmit četri Kvardek kvar -
45 četrdesmit pieci Kvardek kvin -
46 četrdesmit seši Kvardek ses -
47 četrdesmit septiņiem Kvardek sep -
48 četrdesmit astoņas Kvardek ok -
49 četrdesmit deviņi Kvardek naŭ -
50 Piecdesmit Kvindek -
51 Piecdesmit viens Kvindek unu -
52 Piecdesmit divi Kvindek du -
53 Piecdesmit trīs Kvindek tri -
54 Piecdesmit četri Kvindek kvar -
55 Piecdesmit pieci Kvindek kvin -
56 Piecdesmit seši Kvindek ses -
57 Piecdesmit septiņi Kvindek sep -
58 Piecdesmit astoņi Kvindek ok -
59 Piecdesmit deviņi Kvindek naŭ -
60 Sešdesmit Sesdek -
61 Sešdesmit viens Sesdek unu -
62 Sešdesmit divi Sesdek du -
63 Sešdesmit trīs Sesdek tri -
64 Sešdesmit četri Sesdek kvar -
65 Sešdesmit pieci Sesdek kvin -
66 Sešdesmit seši Sesdek ses -
67 Sešdesmit septiņi Sesdek sep -
68 Sešdesmit astoņi Sesdek ok -
69 Sešdesmit deviņi Sesdek naŭ -
70 Septiņdesmit Sepdek -
71 Septiņdesmit viens Sepdek unu -
72 Septiņdesmit divi Sepdek du -
73 Septiņdesmit trīs Sepdek tri -
74 Septiņdesmit četri Sepdek kvar -
75 Septiņdesmit pieci Sepdek kvin -
76 Septiņdesmit seši Sepdek ses -
77 Septiņdesmit septiņi Sepdek sep -
78 Septiņdesmit astoņi Sepdek ok -
79 Septiņdesmit deviņi Sepdek naŭ -
80 Astoņdesmit Okdek -
81 Astoņdesmit vienu Okdek unu -
82 Astoņdesmit divi Okdek du -
83 Astoņdesmit trīs Okdek tri -
84 Astoņdesmit četri Okdek kvar -
85 Astoņdesmit pieci Okdek kvin -
86 Astoņdesmit sešus Okdek ses -
87 Astoņdesmit septiņi Okdek sep -
88 Astoņdesmit astoņi Okdek ok -
89 Astoņdesmit deviņi Okdek naŭ -
90 Deviņdesmit Naŭdek -
91 Deviņdesmit viens Naŭdek unu -
92 Deviņdesmit divi Naŭdek du -
93 Deviņdesmit trīs Naŭdek tri -
94 Deviņdesmit četri Naŭdek kvar -
95 Deviņdesmit pieci Naŭdek kvin -
96 Deviņdesmit seši Naŭdek ses -
97 Deviņdesmit septiņi Naŭdek sep -
98 Deviņdesmit astoņi Naŭdek ok -
99 Deviņdesmit deviņi Naŭdek naŭ -
100 Simts Cent -