čehu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nula
1 Viens Jeden
2 Divi Dvě
3 Trīs Tři
4 četri čtyři
5 Pieci Pět
6 Seši šest
7 Septiņi Sedm
8 Astoņi Osm
9 Deviņi Devět
10 Desmit Deset
11 Desmit viens Jedenáct
12 Desmit divi Dvanáct
13 Desmit trīs Třináct
14 Desmit četri čtrnáct
15 Desmit pieci Patnáct
16 Desmit seši šestnáct
17 Desmit septiņi Sedmnáct
18 Desmit astoņi Osmnáct
19 Desmit deviņi Devatenáct
20 Divdesmit Dvacet
21 Divdesmit viens Dvacet jedna
22 Divdesmit divi Dvacet dva
23 Divdesmit trīs Dvacet tři
24 Divdesmit četri Dvacet čtyři
25 Divdesmit pieci Dvacet pět
26 Divdesmit seši Dvacet šest
27 Divdesmit septiņi Dvacet sedm
28 Divdesmit astoņi Dvacet osm
29 Divdesmit deviņi Dvacet devět
30 Trīsdesmit Třicet
31 Trīsdesmit viens Třicet jedna
32 Trīsdesmit divus Třicet dva
33 Trīsdesmit trīs Třicet tři
34 Trīsdesmit četri Třicet čtyři
35 Trīsdesmit pieci Třicet pět
36 Trīsdesmit seši Třicet šest
37 Trīsdesmit septiņu Třicet sedm
38 Trīsdesmit astoņi Třicet osm
39 Trīsdesmit deviņi Třicet devět
40 četrdesmit Čtyřicet
41 četrdesmit vienu Čtyřicet jedna
42 četrdesmit divi Čtyřicet dva
43 četrdesmit trīs Čtyřicet tři
44 četrdesmit četri Čtyřicet čtyři
45 četrdesmit pieci Čtyřicet pět
46 četrdesmit seši Čtyřicet šest
47 četrdesmit septiņiem Čtyřicet sedm
48 četrdesmit astoņas Čtyřicet osm
49 četrdesmit deviņi Čtyřicet devět
50 Piecdesmit Padesát
51 Piecdesmit viens Padesát jedna
52 Piecdesmit divi Padesát dva
53 Piecdesmit trīs Padesát tři
54 Piecdesmit četri Padesát čtyři
55 Piecdesmit pieci Padesát pět
56 Piecdesmit seši Padesát šest
57 Piecdesmit septiņi Padesát sedm
58 Piecdesmit astoņi Padesát osm
59 Piecdesmit deviņi Padesát devět
60 Sešdesmit Šedesát
61 Sešdesmit viens Šedesát jedna
62 Sešdesmit divi Šedesát dva
63 Sešdesmit trīs Šedesát tři
64 Sešdesmit četri Šedesát čtyři
65 Sešdesmit pieci Šedesát pět
66 Sešdesmit seši Sixty six
67 Sešdesmit septiņi Šedesát sedm
68 Sešdesmit astoņi Šedesát osm
69 Sešdesmit deviņi Šedesát devět
70 Septiņdesmit Sedmdesát
71 Septiņdesmit viens Sedmdesát jedna
72 Septiņdesmit divi Sedmdesát dva
73 Septiņdesmit trīs Sedmdesát tři
74 Septiņdesmit četri Sedmdesát čtyři
75 Septiņdesmit pieci Sedmdesát pět
76 Septiņdesmit seši Sedmdesát šest
77 Septiņdesmit septiņi Sedmdesát sedm
78 Septiņdesmit astoņi Sedmdesát osm
79 Septiņdesmit deviņi Sedmdesát devět
80 Astoņdesmit Osmdesát
81 Astoņdesmit vienu Osmdesát jedna
82 Astoņdesmit divi Osmdesát dva
83 Astoņdesmit trīs Osmdesát tři
84 Astoņdesmit četri Osmdesát čtyři
85 Astoņdesmit pieci Osmdesát pět
86 Astoņdesmit sešus Osmdesát šest
87 Astoņdesmit septiņi Osmdesát sedm
88 Astoņdesmit astoņi Osmdesát osm
89 Astoņdesmit deviņi Osmdesát devět
90 Deviņdesmit Devadesát
91 Deviņdesmit viens Devadesát jedna
92 Deviņdesmit divi Devadesát dva
93 Deviņdesmit trīs Devadesát tři
94 Deviņdesmit četri Devadesát čtyři
95 Deviņdesmit pieci Devadesát pět
96 Deviņdesmit seši Devadesát šest
97 Deviņdesmit septiņi Devadesát sedm
98 Deviņdesmit astoņi Devadesát osm
99 Deviņdesmit deviņi Devadesát devět
100 Simts Sto