Bulgārijas skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle нула -
1 Viens един -
2 Divi два -
3 Trīs три -
4 četri четири -
5 Pieci пет -
6 Seši шест -
7 Septiņi седем -
8 Astoņi осем -
9 Deviņi девет -
10 Desmit десет -
11 Desmit viens единадесет -
12 Desmit divi дванадесет -
13 Desmit trīs тринадесет -
14 Desmit četri четиринадесет -
15 Desmit pieci петнадесет -
16 Desmit seši шестнадесет -
17 Desmit septiņi седемнадесет -
18 Desmit astoņi осемнадесет -
19 Desmit deviņi деветнадесет -
20 Divdesmit двадесет -
21 Divdesmit viens Двадесет и един -
22 Divdesmit divi Двадесет и две -
23 Divdesmit trīs Двадесет и три -
24 Divdesmit četri Двадесет и четири -
25 Divdesmit pieci Двадесет и пет -
26 Divdesmit seši Двадесет и шест -
27 Divdesmit septiņi Двадесет и седем -
28 Divdesmit astoņi Двадесет и осем -
29 Divdesmit deviņi Двадесет и девет -
30 Trīsdesmit тридесет -
31 Trīsdesmit viens Тридесет и една -
32 Trīsdesmit divus Тридесет и две -
33 Trīsdesmit trīs Тридесет и три -
34 Trīsdesmit četri Тридесет и четири -
35 Trīsdesmit pieci Тридесет и пет -
36 Trīsdesmit seši Тридесет и шест -
37 Trīsdesmit septiņu Тридесет и седем -
38 Trīsdesmit astoņi Тридесет и осем -
39 Trīsdesmit deviņi Тридесет и девет -
40 četrdesmit четиридесет -
41 četrdesmit vienu Forty една -
42 četrdesmit divi Forty двама -
43 četrdesmit trīs Forty три -
44 četrdesmit četri Четиридесет и четири -
45 četrdesmit pieci четиридесет и пет -
46 četrdesmit seši Четиридесет и шест -
47 četrdesmit septiņiem четиридесет и седем -
48 četrdesmit astoņas Четиридесет и осем -
49 četrdesmit deviņi четиридесет и девет -
50 Piecdesmit петдесет -
51 Piecdesmit viens Петдесет една -
52 Piecdesmit divi Петдесет двама -
53 Piecdesmit trīs петдесет и три -
54 Piecdesmit četri Петдесет и четири -
55 Piecdesmit pieci Петдесет и пет -
56 Piecdesmit seši Петдесет и шест -
57 Piecdesmit septiņi Петдесет и седем -
58 Piecdesmit astoņi Петдесет и осем -
59 Piecdesmit deviņi Петдесет и девет -
60 Sešdesmit шейсет -
61 Sešdesmit viens Шестдесет една -
62 Sešdesmit divi Шейсет и две -
63 Sešdesmit trīs шестдесет и три -
64 Sešdesmit četri Шестдесет и четири -
65 Sešdesmit pieci Шестдесет и пет -
66 Sešdesmit seši шестдесет и шест -
67 Sešdesmit septiņi Шестдесет и седем -
68 Sešdesmit astoņi Шестдесет и осем -
69 Sešdesmit deviņi Шестдесет и девет -
70 Septiņdesmit седемдесет -
71 Septiņdesmit viens Седемдесет една -
72 Septiņdesmit divi Седемдесет двама -
73 Septiņdesmit trīs Седемдесет три -
74 Septiņdesmit četri Седемдесет и четири -
75 Septiņdesmit pieci Седемдесет и пет -
76 Septiņdesmit seši Седемдесет и шест -
77 Septiņdesmit septiņi Седемдесет и седем -
78 Septiņdesmit astoņi Седемдесет и осем -
79 Septiņdesmit deviņi Седемдесет и девет -
80 Astoņdesmit осемдесет -
81 Astoņdesmit vienu Осемдесет една -
82 Astoņdesmit divi Осемдесет двама -
83 Astoņdesmit trīs Осемдесет три -
84 Astoņdesmit četri Осемдесет и четири -
85 Astoņdesmit pieci Осемдесет и пет -
86 Astoņdesmit sešus Осемдесет и шест -
87 Astoņdesmit septiņi Осемдесет и седем -
88 Astoņdesmit astoņi Осемдесет и осем -
89 Astoņdesmit deviņi Осемдесет и девет -
90 Deviņdesmit деветдесет -
91 Deviņdesmit viens Деветдесет една -
92 Deviņdesmit divi Деветдесет двама -
93 Deviņdesmit trīs Деветдесет три -
94 Deviņdesmit četri Деветдесет и четири -
95 Deviņdesmit pieci Деветдесет и пет -
96 Deviņdesmit seši Деветдесет и шест -
97 Deviņdesmit septiņi Деветдесет и седем -
98 Deviņdesmit astoņi Деветдесет и осем -
99 Deviņdesmit deviņi Деветдесет и девет -
100 Simts сто -