Bosniešu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nula -
1 Viens Jedan -
2 Divi Dva -
3 Trīs Tri -
4 četri četiri -
5 Pieci Pet -
6 Seši šest -
7 Septiņi Sedam -
8 Astoņi Osam -
9 Deviņi Devet -
10 Desmit Deset -
11 Desmit viens Jedanaest -
12 Desmit divi Dvanaest -
13 Desmit trīs Trinaest -
14 Desmit četri četrnaest -
15 Desmit pieci Petnaest -
16 Desmit seši šesnaest -
17 Desmit septiņi Sedamnaesti -
18 Desmit astoņi Osamnaest -
19 Desmit deviņi Devetnaest -
20 Divdesmit Dvadeset -
21 Divdesmit viens Dvadeset jedan -
22 Divdesmit divi Dvadeset dve -
23 Divdesmit trīs Dvadeset tri -
24 Divdesmit četri Dvadeset četiri -
25 Divdesmit pieci Dvadeset pet -
26 Divdesmit seši Dvadeset šest -
27 Divdesmit septiņi Dvadeset sedam -
28 Divdesmit astoņi Dvadeset osam -
29 Divdesmit deviņi Dvadeset devet -
30 Trīsdesmit Trideset -
31 Trīsdesmit viens Trideset jedan -
32 Trīsdesmit divus Trideset dva -
33 Trīsdesmit trīs Trideset tri -
34 Trīsdesmit četri Trideset četiri -
35 Trīsdesmit pieci Trideset pet -
36 Trīsdesmit seši Trideset šest -
37 Trīsdesmit septiņu Trideset sedam -
38 Trīsdesmit astoņi Trideset osam -
39 Trīsdesmit deviņi Trideset devet -
40 četrdesmit četrdeset -
41 četrdesmit vienu Četrdeset jedan -
42 četrdesmit divi Četrdeset dva -
43 četrdesmit trīs Četrdeset tri -
44 četrdesmit četri Četrdeset četiri -
45 četrdesmit pieci Četrdeset pet -
46 četrdesmit seši Četrdeset šest -
47 četrdesmit septiņiem Četrdeset sedam -
48 četrdesmit astoņas Četrdeset osam -
49 četrdesmit deviņi Četrdeset devet -
50 Piecdesmit Pedeset -
51 Piecdesmit viens Pedeset jedan -
52 Piecdesmit divi Pedeset dva -
53 Piecdesmit trīs Pedeset tri -
54 Piecdesmit četri Pedeset četiri -
55 Piecdesmit pieci Pedeset pet -
56 Piecdesmit seši Pedeset šest -
57 Piecdesmit septiņi Pedeset sedam -
58 Piecdesmit astoņi Pedeset osam -
59 Piecdesmit deviņi Pedeset devet -
60 Sešdesmit šezdeset -
61 Sešdesmit viens Šezdeset jedan -
62 Sešdesmit divi Šezdeset dva -
63 Sešdesmit trīs Šezdeset tri -
64 Sešdesmit četri Šezdeset četiri -
65 Sešdesmit pieci Šezdeset pet -
66 Sešdesmit seši Šezdeset šest -
67 Sešdesmit septiņi Šezdeset sedam -
68 Sešdesmit astoņi Šezdeset osam -
69 Sešdesmit deviņi Šezdeset devet -
70 Septiņdesmit Sedamdeset -
71 Septiņdesmit viens Sedamdeset jedan -
72 Septiņdesmit divi Sedamdeset dva -
73 Septiņdesmit trīs Sedamdeset tri -
74 Septiņdesmit četri Sedamdeset četiri -
75 Septiņdesmit pieci Sedamdeset pet -
76 Septiņdesmit seši Sedamdeset šest -
77 Septiņdesmit septiņi Sedamdeset sedam -
78 Septiņdesmit astoņi Sedamdeset osam -
79 Septiņdesmit deviņi Sedamdeset devet -
80 Astoņdesmit Osamdeset -
81 Astoņdesmit vienu Osamdeset jedan -
82 Astoņdesmit divi Osamdeset dva -
83 Astoņdesmit trīs Osamdeset tri -
84 Astoņdesmit četri Osamdeset četiri -
85 Astoņdesmit pieci Osamdeset pet -
86 Astoņdesmit sešus Osamdeset šest -
87 Astoņdesmit septiņi Osamdeset sedam -
88 Astoņdesmit astoņi Osamdeset osam -
89 Astoņdesmit deviņi Osamdeset devet -
90 Deviņdesmit Devedeset -
91 Deviņdesmit viens Devedeset jedan -
92 Deviņdesmit divi Devedeset dva -
93 Deviņdesmit trīs Devedeset tri -
94 Deviņdesmit četri Devedeset četiri -
95 Deviņdesmit pieci Devedeset pet -
96 Deviņdesmit seši Devedeset šest -
97 Deviņdesmit septiņi Devedeset sedam -
98 Deviņdesmit astoņi Devedeset osam -
99 Deviņdesmit deviņi Devedeset devet -
100 Simts Sto -