Azerbaidžāņu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Sıfır -
1 Viens Bir -
2 Divi Iki -
3 Trīs Üç -
4 četri Dörd -
5 Pieci Beş -
6 Seši Altı -
7 Septiņi Yeddi -
8 Astoņi Səkkiz -
9 Deviņi Doqquz -
10 Desmit On -
11 Desmit viens On bir -
12 Desmit divi On iki -
13 Desmit trīs On üç -
14 Desmit četri On dörd -
15 Desmit pieci On beş -
16 Desmit seši On altı -
17 Desmit septiņi On yeddi -
18 Desmit astoņi On səkkiz -
19 Desmit deviņi On doqquz -
20 Divdesmit Iyirmi -
21 Divdesmit viens Iyirmi bir -
22 Divdesmit divi İyirmi iki -
23 Divdesmit trīs Iyirmi üç -
24 Divdesmit četri Iyirmi dörd -
25 Divdesmit pieci Iyirmi beş -
26 Divdesmit seši Iyirmi altı -
27 Divdesmit septiņi Iyirmi yeddi -
28 Divdesmit astoņi Iyirmi səkkiz -
29 Divdesmit deviņi Iyirmi doqquz -
30 Trīsdesmit Otuz -
31 Trīsdesmit viens Otuz bir -
32 Trīsdesmit divus Otuz iki -
33 Trīsdesmit trīs Otuz üç -
34 Trīsdesmit četri Otuz dörd -
35 Trīsdesmit pieci Otuz beş -
36 Trīsdesmit seši Otuz altı -
37 Trīsdesmit septiņu Otuz yeddi -
38 Trīsdesmit astoņi Otuz səkkiz -
39 Trīsdesmit deviņi Otuz doqquz -
40 četrdesmit Qırx -
41 četrdesmit vienu Qırx bir -
42 četrdesmit divi Qırx iki -
43 četrdesmit trīs Qırx üç -
44 četrdesmit četri Qırx dörd -
45 četrdesmit pieci Qırx beş -
46 četrdesmit seši Qırx altı -
47 četrdesmit septiņiem Qırx yeddi -
48 četrdesmit astoņas Qırx səkkiz -
49 četrdesmit deviņi Qırx doqquz -
50 Piecdesmit Əlli -
51 Piecdesmit viens Əlli bir -
52 Piecdesmit divi Əlli iki -
53 Piecdesmit trīs Əlli üç -
54 Piecdesmit četri Əlli dörd -
55 Piecdesmit pieci Əlli beş -
56 Piecdesmit seši Əlli altı -
57 Piecdesmit septiņi Əlli yeddi -
58 Piecdesmit astoņi Əlli səkkiz -
59 Piecdesmit deviņi Əlli doqquz -
60 Sešdesmit Altmış -
61 Sešdesmit viens Altmış bir -
62 Sešdesmit divi Sixty iki -
63 Sešdesmit trīs Altmış üç -
64 Sešdesmit četri Altmış dörd -
65 Sešdesmit pieci Altmış beş -
66 Sešdesmit seši Altmış altı -
67 Sešdesmit septiņi Altmış yeddi -
68 Sešdesmit astoņi Altmış səkkiz -
69 Sešdesmit deviņi Sixty doqquz -
70 Septiņdesmit Yetmiş -
71 Septiņdesmit viens Yetmiş bir -
72 Septiņdesmit divi Yetmiş iki -
73 Septiņdesmit trīs Yetmiş üç -
74 Septiņdesmit četri Yetmiş dörd -
75 Septiņdesmit pieci Yetmiş beş -
76 Septiņdesmit seši Yetmiş altı -
77 Septiņdesmit septiņi Yetmiş yeddi -
78 Septiņdesmit astoņi Yetmiş səkkiz -
79 Septiņdesmit deviņi Yetmiş doqquz -
80 Astoņdesmit Səksən -
81 Astoņdesmit vienu Səksən bir -
82 Astoņdesmit divi Səksən iki -
83 Astoņdesmit trīs Səksən üç -
84 Astoņdesmit četri Səksən dörd -
85 Astoņdesmit pieci Səksən beş -
86 Astoņdesmit sešus Səksən altı -
87 Astoņdesmit septiņi Səksən yeddi -
88 Astoņdesmit astoņi Səksən səkkiz -
89 Astoņdesmit deviņi Səksən doqquz -
90 Deviņdesmit Doxsan -
91 Deviņdesmit viens Doxsan bir -
92 Deviņdesmit divi Doxsan iki -
93 Deviņdesmit trīs Doxsan üç -
94 Deviņdesmit četri Doxsan dörd -
95 Deviņdesmit pieci Doxsan beş -
96 Deviņdesmit seši Doxsan altı -
97 Deviņdesmit septiņi Doxsan yeddi -
98 Deviņdesmit astoņi Doxsan səkkiz -
99 Deviņdesmit deviņi Doxsan doqquz -
100 Simts Yüz -