Armēņu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle զրո -
1 Viens մեկ -
2 Divi երկու -
3 Trīs երեք -
4 četri չորս -
5 Pieci հինգ -
6 Seši վեց -
7 Septiņi յոթ -
8 Astoņi ութ -
9 Deviņi ինը -
10 Desmit տասը -
11 Desmit viens տասնմեկ -
12 Desmit divi տասներկու -
13 Desmit trīs տասներորդ -
14 Desmit četri տասնչորս -
15 Desmit pieci տասնհինգ -
16 Desmit seši տասնվեց -
17 Desmit septiņi տասնյոթ -
18 Desmit astoņi տասնութ -
19 Desmit deviņi տասնինն -
20 Divdesmit քսան -
21 Divdesmit viens քսան -
22 Divdesmit divi քսան երկու -
23 Divdesmit trīs քսաներեք -
24 Divdesmit četri քսանչորս -
25 Divdesmit pieci քսանհինգ -
26 Divdesmit seši քսանվեց -
27 Divdesmit septiņi քսան յոթ -
28 Divdesmit astoņi քսան ութ -
29 Divdesmit deviņi քսանինը -
30 Trīsdesmit երեսուն -
31 Trīsdesmit viens երեսուն մեկ -
32 Trīsdesmit divus երեսուն երկու -
33 Trīsdesmit trīs երեսուն երեք -
34 Trīsdesmit četri երեսուն չորս -
35 Trīsdesmit pieci երեսուն հինգ -
36 Trīsdesmit seši երեսուն վեց -
37 Trīsdesmit septiņu երեսուն յոթ -
38 Trīsdesmit astoņi երեսուն ութ -
39 Trīsdesmit deviņi երեսուն ինը -
40 četrdesmit քառասուն -
41 četrdesmit vienu քառասունմեկ -
42 četrdesmit divi քառասուներկու -
43 četrdesmit trīs քառասուներեք -
44 četrdesmit četri քառասունչորս -
45 četrdesmit pieci քառասունհինգ -
46 četrdesmit seši քառասունվեց -
47 četrdesmit septiņiem քառասունյոթ -
48 četrdesmit astoņas քառասունութ -
49 četrdesmit deviņi քառասուն ինը -
50 Piecdesmit հիսուն -
51 Piecdesmit viens հիսունմեկ -
52 Piecdesmit divi Հիսուն երկու -
53 Piecdesmit trīs Հիսուն երեք -
54 Piecdesmit četri հիսունչորս -
55 Piecdesmit pieci հիսունհինգ -
56 Piecdesmit seši հիսուն վեց -
57 Piecdesmit septiņi հիսունյոթ -
58 Piecdesmit astoņi հիսուն ութ -
59 Piecdesmit deviņi հիսուն ինը -
60 Sešdesmit վաթսուն -
61 Sešdesmit viens վաթսուն մեկ -
62 Sešdesmit divi վաթսուն երկու -
63 Sešdesmit trīs վաթսուն երեք -
64 Sešdesmit četri վաթսուն չորս -
65 Sešdesmit pieci վաթսուն հինգ -
66 Sešdesmit seši վաթսուն վեց -
67 Sešdesmit septiņi վաթսուն յոթ -
68 Sešdesmit astoņi վաթսունութ -
69 Sešdesmit deviņi վաթսունինը -
70 Septiņdesmit յոթանասուն -
71 Septiņdesmit viens յոթանասուն մեկ -
72 Septiņdesmit divi յոթանասուն երկու -
73 Septiņdesmit trīs յոթանասուն երեք -
74 Septiņdesmit četri յոթանասուն չորս -
75 Septiņdesmit pieci յոթանասուն հինգ -
76 Septiņdesmit seši յոթանասուն վեց -
77 Septiņdesmit septiņi յոթանասուն յոթ -
78 Septiņdesmit astoņi յոթանասունութ -
79 Septiņdesmit deviņi յոթանասուն ինը -
80 Astoņdesmit ութսուն -
81 Astoņdesmit vienu ութսուն մեկ -
82 Astoņdesmit divi ութսուն երկու -
83 Astoņdesmit trīs ութսուն երեք -
84 Astoņdesmit četri ութսունչորս -
85 Astoņdesmit pieci ութսունհինգ -
86 Astoņdesmit sešus ութսուն վեց -
87 Astoņdesmit septiņi ութսուն յոթ -
88 Astoņdesmit astoņi ութսուն ութ -
89 Astoņdesmit deviņi ութսուն ինը -
90 Deviņdesmit իննսուն -
91 Deviņdesmit viens իննսուն մեկ -
92 Deviņdesmit divi իննսուն երկու -
93 Deviņdesmit trīs իննսուն երեք -
94 Deviņdesmit četri իննսուն չորս -
95 Deviņdesmit pieci իննսունհինգ -
96 Deviņdesmit seši իննսունվեց -
97 Deviņdesmit septiņi իննսուն յոթ -
98 Deviņdesmit astoņi իննսուն ութ -
99 Deviņdesmit deviņi իննսուն ինը -
100 Simts հարյուր -